Hyvää Saimaan seudulta -tunnuksen hakemisen ehdot:

1. Yritys on rekisteröity Saimaan seudulle*) tai sillä on vakituinen toimipaikka tällä alueella
2. Yrityksen tuotteet valmistetaan tai palvelu tuotetaan pääosin vain Saimaan seudulla*)
3. Yritystoiminta täyttää tilaajavastuulain mukaiset ehdot
4. Yrityksen valmistamat tuotteet/palvelut täyttävät Hyvää Saimaan seudulta -laatukriteerit ja ne katsotaan sopiviksi muiden Hyvää Saimaan seudulta -merkkiä käyttävien yritysten tuotteiden/palvelujen joukkoon.
5. Yritystoiminnassa ja tuotannossa otetaan huomioon ympäristövastuu ja toiminta on kaikilta osin vastuullista sekä hyvän yritystoimintatavan ja kauppatavan mukaista.

Hyvää Saimaan seudulta -tunnuksen käytön edellytys on, että kaikki yllä mainitut ehdot täyttyvät.

*) Saimaan seudulla tarkoitetaan Etelä-Savoa ja osaa Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueista.

Kyllä kiitos!

Hakijan tiedot

Ilmoitathan täydelliset laskutustiedot viitteineen. Voit ilmoittaa myös sähköisen laskutusosoitteen.