Hyvää Saimaan Seudulta -merkki

Hyvää Saimaan Seudulta -merkki

Merkki edistää Saimaan seudulla tehtävän työn arvostusta ja menestystä

Saimaan seutu tunnetaan kirkkaista vesistöistään ja kauniista luonnostaan. Alueella toimii useita yrityksiä ja toimijoita, jotka vaalivat kotiseutunsa vahvuuksia panostamalla paikallisuuteen. Hyvää Saimaan seudulta -yritykset ja toimijat ovat vastuullisia osaajia, jotka seisovat tekojensa takana alusta loppuun. He haluavat näyttää myös muille, että yritys toimii Saimaan seudulla ja on ylpeä saimaalaisista juuristaan. Hyvää Saimaan seudulta -yritykset ovat toimijoita, jotka haluavat omalla toiminnallaan kehittää alueen tunnettuutta ja tukea kaikkien saimaalaisten menestymistä.

Hankkimalla merkin käyttöönne kerrotte kaikelle kansalle olevanne juuristanne ylpeä ja vastuullinen toimija Suomen Saimaalta. 

Hyvää Saimaan Seudulta -merkin UKK

Tunnuksen käytön hinta on 80 e / vuosi ja markkinointiyhteistyön kanssa 160 e / vuosi.

1. Yritys on rekisteröity Saimaan seudulle*) tai sillä on vakituinen toimipaikka tällä alueella
2. Yrityksen tuotteet valmistetaan tai palvelu tuotetaan pääosin vain Saimaan seudulla*)
3. Yritystoiminta täyttää tilaajavastuulain mukaiset ehdot
4. Yrityksen valmistamat tuotteet/palvelut täyttävät Hyvää Saimaan seudulta -laatukriteerit
5. Tuotteet/palvelut katsotaan sopiviksi muiden Hyvää Saimaan seudulta -merkkiä käyttävien yritysten tuotteiden/palvelujen joukkoon.
6. Yritystoiminnassa ja tuotannossa otetaan huomioon ympäristövastuu ja toiminta on kaikilta osin vastuullista sekä hyvän yritystoimintatavan ja kauppatavan mukaista.

Hyvää Saimaan seudulta -tunnuksen käytön edellytys on, että kaikki yllä mainitut ehdot täyttyvät.

*) Saimaan seudulla tarkoitetaan Etelä-Savoa ja osaa Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueista.

Tunnuksen muikuille on suunniteltu designkuosi, joka soveltuu käytettäväksi toimialasta tai tuotteesta riippumatta. Tunnus kuvastaa laatua, vastuullisuutta, halua kehittää Saimaan alueen tunnettuutta ja menestystä sekä ylpeyttä saimaalaisista juurista. 

Tunnus kertoo, että tuote on vastuullisen valmistajan laadukas tuote Saimaan seudulta. Tunnuksella saa näkyvyyttä viestinnässä ja verkkosivuillla. Tunnuksella saat myös imagoetua kilpailijoihin nähden ja tukiverkoston muista tunnusta käyttävistä yrityksistä.

Hyvää Saimaan seudulta -tunnusta voivat hakea käyttöönsä kaikki Saimaan seudulla toimivat yritykset ja julkiset toimijat. Tunnuksen käyttöä ei ole sidottu toimialaan tai tuotteeseen eli tunnusta voidaan käyttää kaikkien laatukriteerit täyttävien tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa.

aaltoviiva

Jutellaan lisää Saimaanmuikun monista mahdollisuuksista!

Ota yhteyttä Kixit Oy:n Vesa Kärkkäiseen

040 583 7993

saimaanmuikku@kixit.fi

aaltoviiva